วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
318 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
11 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
340 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
220 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
264 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
188 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-01-2563
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 27-12-2562
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 14-12-2562
จ. พิษณุโลก
วันที่ 18-10-2562
จ. ขอนแก่น
วันที่ 27-09-2562
จ. ราชบุรี
วันที่ 25-09-2562
จ. อุทัยธานี
วันที่ 29-08-2562
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27-07-2562
QR Code วัดม่วงงาม
รหัสวัด :
02760617003
ชื่อวัด :
วัดม่วงงาม
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2538
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2538
ที่อยู่ :
ม่วงงาม ม.2
เลขที่ :
81
หมู่ที่ :
2
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ถ้ำรงค์
เขต / อำเภอ :
บ้านลาด
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76150
เนื้อที่ :
17 ไร่
3 งาน
20 ตารางวา
Facebook :
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
จำนวนเข้าดู :
672
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดม่วงงามตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วัดม่วงงามได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ วัดม่วงงามมีประวัติความเป็นมาคือเป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นตักทรงไทยหอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกศลจำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี เจดีย์ หอระฆัง ห้องสุขา ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถเป็นศิลปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปเป็นศิลปะสมัยอู่ทองและสมัยเชียงแสน วัดม่วงงาม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี โดยพระคู และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านประกอบอาชีพทอผ้าม่วงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่า เป็นผ้าทอที่สวยงามมากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระคู รูปที่ ๒ พระสระ รูปที่ ๓ พระน้อย รูปที่ ๔ พระหนู รูปที่ ๕ พระบุญ รูปที่ ๖ พระเชื้อ รูปที่ ๗ พระล้วน รูปที่ ๘ พระล้วน รูปที่ ๙ พระปลัดอินทร์ รูปที่ ๑๐ พระสมุห์สมจิตร รูปที่ ๑๑ พระใบฎีกาบุญรอด พ.ศ.๒๕๔๒-ปัจจุบัน สำหรับการศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๓ ไร่ ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับวัดม่วงงามไม่มีระบุไว้ ลักษณะโดดเด่นของสถานที่เป็นวัดที่ติดกับแม่น้ำ ความสำคัญใช้ในการเคารพสักการะเมื่อมาทำบุญ ประกอบพิธีกรรมและประเพณีสำคัญทางศาสนา กลุ่มคนที่ใช้ชาวบ้านตำบลถ้ำรงค์และบริเวณใกล้เคียง จำนวนผู้อาศัย พระ ๗ รูป เณร ๑ รูป ผู้ดูแลคือพระครูสุธรรมวชิรากร