วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
317 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
11 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
339 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
220 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
264 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
188 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-01-2563
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 27-12-2562
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 14-12-2562
จ. พิษณุโลก
วันที่ 18-10-2562
จ. ขอนแก่น
วันที่ 27-09-2562
จ. ราชบุรี
วันที่ 25-09-2562
จ. อุทัยธานี
วันที่ 29-08-2562
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27-07-2562
จ. สมุทรสงคราม
วันที่ 10-07-2562
นิราศเล่าเมืองเพชรบุรี เมืองเพชรเมืองพระธรรมะครองใจ
       เมื่อพูดถึงเรื่องเมืองเพชรบุรี         หลายถิ่นที่ทั่วไทยได้รู้จัก
มีต้นตาลน้ำตาลสัญญาลักษณ์             คนผ่านพักขนมหวานนานนับมี
       อร่อยลิ้นไม่สิ้นทั่วถิ่นเพชร           มีพร้อมเสร็จถูกใจได้สุขี
ใครได้ลิ้มชิมรสสดทุกปี                     และของดีอีกมากยากบรรยาย
       ผลไม้รสดีดีมีให้เลือก                ทั้งมันเผือกชมพู่ดูหลากหลาย
ทั้งละมุดแตงโมโชว์มากมาย              แม่ค้าขายเยาราคาหนาเชิญดู
       สถานที่ท่องเที่ยวมีทั่วถิ่น           ทั้งพื้นดินหาดทรายเช้าสายหรู
แม้ภูเขามีถ้ำนำเชิดชู                        เชิญทุกผู้ชมได้ไม่ไกลเกิน
       เมืองสามวังดังเด่นเห็นประจักษ์   ที่พำนักกษัตริย์บนเขาเขิน
พระนครคีรีนี้เพลิดเพลิน                    ทรงดำเนินพำนักพักเขาวัง
       พระจอมเกล้าราชวงค์องค์ที่สี่      พระคีรีนครย้อนตอนหลัง
ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร์นิราศยัง            เพิ่มพลังชาวเพชรบำเหน็จใจ
       วังบ้านปืนพระรามราชนิเวศน์       อยู่ในเขตทหารคนพาลไหว
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าของชาวไทย    ครองเวียงชัยองค์ที่ห้าพาร่มเย็น
       มฤคทายวันอยู่ไกลในชะอำ         พระทรงธรรมมงกุฎเกล้าเราแลเห็น
ทรงปรีชาสามารถไม่ขาดเอ็น              เมตตาเด่นปวงประชาสาธุการ
       วัดเก่าแก่มากมายหลายอาราม     และงดงามศิลปะณสถาน
จะขอกล่าวข้างหน้ามาวิจารณ์             ไม่เนิ่นนานตามมาพาให้ยล               
       เมืองเพชรบุรีพอดีแปดอำเภอ         ขอเสนอชี้แจงแหล่งเหตุผล
ที่สำคัญมากมายหลายตำบล                 หลายแห่งหนน่าศึกษาพารู้จริง
       ข่าวก่อนเก่าคนเขาเข้าใจผิด           มีเรื่องฮิตโหดร้ายในหลายสิ่ง
การฆ่าลันฟันแทงแฝงมาอิง                  จึงพาดพิงป่าเถื่อนจนเกลื่อนเมือง
       อันความจริงเรื่องกำเนิดเกิดส่วนตัว         ไม่พันพัวใครเขาไม่เข้าเรื่อง
เป็นความแค้นส่วนตนผลนองเนือง      คนไม่เคืองมากมายสบายดี
       คนเมืองเพชรบุรีมีน้ำใจ                  อัชฌาสัยแต่ละคนมีล้นปรี่
เป็นมิตรกับทุกคนผลมากมี                  จิตไมตรีแท้จริงทั้งหญิงชาย
       เมืองเพชรแปดอำเภอเสนอเที่ยว     พาท่านเลี้ยวเวียนขวาเวลาสาย
เสร็จภารกิจตอนเช้าทุเลาคลาย             เริ่มต้นบ่ายเดินหน้าพาท่านจร
       หนึ่งอำเภอเมืองฟูเฟื่องเรื่องดีเด่น   ทุกคนเห็นประจักษ์หลักนุสรณ์
บนคีรียังมีศรีนคร                                  สร้างเมื่อตอนพระจอมเกล้าเจ้าครองเมือง
       เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วถิ่นที่        ตลอดปีปวงชนยลต่อเนื่อง
ดอกลั่นทมอร่ามงามประเทือง              ขาวรองเรืองเย็นตาน่าชื่นชม
       พระราชวังนครคีรีศรีสง่า               ของสูงค่าพระเจดีย์ศรีสวยสม
วัดพุทธศาสนามาอบรม                        ชื่อเหมาะสมมหาสมณาราม
       เป็นอารามหลวงชั้นโทโชว์งานศิลป์        ใครได้ยินรู้ได้ในเขตขาม
ภาพเขียนในอุโบสถดูงดงาม                เล่าเนื้อความให้รู้อยู่ที่ใด
       ถ้ำพุทธโฆษาจารย์การไสยาสน์     เหยียดพระบาทตะแคงขวาอุราใส
ใครได้กราบบูชาพาวิไล                        หลับตื่นได้ฝันดีมีมงคล
       วังที่สองพระรามราชนิเวศน์          อยู่ในเขตวังบ้านปืนสดชื่นผล
รัชกาลที่ห้ามาดานดล                           พระเปี่ยมล้นบารมีศรีนคร
       แต่พระองค์ทรงหมดบุญทุนยังมี    มิทันที่สร้างเสร็จเสด็จก่อน
สู่สวรรคาลัยไม่กลับย้อน                      ชนนิกรเศร้าโศกวิโยคใจ
       ทั่วประเทศครวญคล่ำน้ำตาพราก  พระองค์จากปวงราษฎร์ขาดสดใส
พระราชนิเวศน์สร้างใหม่ไม่วิไล           พระรามไกลสีดามานอนเคียง
       ยี่สิบสามตุลาสองสี่ห้าสาม            พระทรงตามเทวาสุดหาเสียง
คงเหลือไว้ซึ่งพระคุณบุญพร้อมเพรียง  ไม่อาจเลี่ยงอนิจจังไม่ยั่งยืน
       สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว     เสนอตัวพระองค์ทรงฝึกฟื้น
ทรงสานต่อจนสำเร็จใช่เจ็ดคืน             วังบ้านปืนสมหวังดุจตั้งใจ
       เมื่อสองสี่หกหนึ่งจึงเรียบร้อย        งามไม่น้อยทรงยุโรปโอบเมืองใหญ่
มาประทับเพียงครั้งไม่ฝังใน                 แล้วก็ไม่เวียนมาหนาอีกเลย
        ทรงย้ายที่สร้างใหม่ชายทะเล         เป็นทำเลสวยงามนามเฉลย
นามหาดเจ้าสำราญกาลลงเอย               ไม่เสบยพระทัยในเรื่องราว
       เพราะสาเหตุชาวประมงลงหาปลาเมื่อได้มากุ้งหอยทยอยสาว
อันทุกสิ่งทั้งผองเป็นของคาว                กลิ่นและข่าวแมลงวันพลันสัญจร    
       หาดเจ้าสำราญสถานกาลรื่นรมย์   ทรงแสนตรมแมลงวันมันสลอน
จำต้องย้ายห่างไกลไม่อาทร                  ทรงจากก่อนหลีกหนีไม่มีใย
       ทรงไปสร้างที่ใหม่ให้งามขำ          หาดชะอำทรายดีสีขาวใส
ชื่อมฤคทายวันอันวิไล                          สำราญได้เพราะไร้แมลงวัน
       ส่วนพระรามราชนิเวศน์                น่าสังเวชทิ้งไว้ไม่สร้างสรรค์
ถึงสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าชีวัน              ทรงจัดสรรตั้งโรงเรียนเพียรฝึกปือ
       กำกับลูกเสือเพื่ออุปถัมภ์                เป็นผู้นำวินัยไม่หัวดื้อ
ต่อมาทรงเปลี่ยนเป็นเกษตรเหตุคือ       แล้วให้ชื่อได้ชัดฝึกหัดครู
       สงครามมหาเอเชียบูรพา                ญี่ปุ่นมาบุกไทยได้ต่อสู้
เมื่อสองสี่แปดสี่นี้พันตู                         ไทยทุกผู้สู้ตายไม่อายคน
       พระรามราชนิเวศน์เปลี่ยนเจตจง   จึงดำรงกองทหารนั้นเหตุผล
ปัจจุบันทหารบกคอยยกพล                  อยู่มลทลเพชรบุรีนี้เรื่อยมา
       ราชนิเวศน์หาดทรายงดไว้ก่อน      เรื่องซับซ้อนมากมายในเนื้อหา
ได้ค้นคว้าพอควรล้วนส่วนน้อยนา       อย่าระอาเบื่อความงามวิไล
       มาเข้าวัดกันบ้างสร้างกุศล             ทุกถนนเพชรบุรีนี้สดใส
วัดมากมีทุกชุมชนคนทั่วไป                 ศรัทธาในพระศาสนาสถาพร
       ทั้งอารามหลวงวัดราษฎร์มิขาดสงฆ์        ตามลอยองค์ศาสดาคราสั่งสอน
ให้ละชั่วสร้างดีมีสังวร                         ทุกบทตอนปฏิบัติจัดจรรยา
       วัดคงคาอารามหลวงพ่วงชั้นโท    สร้างใหญ่โตเจริญเพลินใจหนา
แหล่งศึกษาพระธรรมนำอุรา                 เด็กได้มาศึกษาวิชาการ
       วัดมหาธาตุอารามหลวงชั้นตรี       มีดีกรีโดดเด่นเห็นสถาน
โบสถ์วิหารเจดีย์ศรีสระคราญ              ท่านสมภารแต่ละองค์ทรงเปรียญ
        วัดใหญ่สุวรรณารามงามศิลป์        เคยได้ยินสมเด็จแตงโมโชว์เปลี่ยน
เคยเป็นเด็กยากจนผลพาเวียน               เมื่อบวชเรียนมียศใหญ่ใครไม่ลืม
       พระอารามหลวงเกิดใหม่ในล่าสุด           ธรรมยุตนิกายมิวายปลื้ม
เป็นวัดหลวงชั้นตรีมิมียืม                      เขาดูดดื่มชื่องามสนามพราหมณ์
       วัดมากมายในเมืองอันเรืองรุ่ง        ความหมายมุ่งของวัดไม่ขัดขาม
เพื่อกำจัดกิเลสเหตุต่ำทราม                  มุ่งงดงามชาวพุทธสุดวิไล
       วัดเขาบันไดอิฐชิดเขาวัง                อยู่ในฝั่งตะวันตกนกบินไขว่
มีป่าไม้เขียวชอุ่มชุ่มหัวใจ                     ใครได้ไปไหว้พ่อแดงแหล่งเหรียญดัง
       โบสถ์เมียน้อยเมียหลวงใจหน่วงหนัก      ผัวไม่รักจังจริงทิ้งไว้หลัง
จึงโน้มยอดเข้าหาน่าแปลกจัง               มิได้บังเรื่องราวยังเยาว์เรียน
       วัดพระรูปเป็นมหาวิทยาลัย           อันวิสัยสมภารหมั่นขีดเขียน
พระศึกษามากมายไม่คลายเพียร           ยกท่วมเศียรสาธุโขโมทนา
       จบด๊อกเตอร์มากมายกันหลายวัด   โสมนัสยินดีท่านมีค่า
มุทิตาด้วยใจใสอุรา                               ผู้เขียนหนาบุญน้อยต้อยต่ำเกิน          
       วัดบุญทวีชื่อเก่าเขาถ้ำแกลบ         เล่าตามแบบโบราณมานานเนิ่น
มีประวัติเป็นมาพาดำเนิน                     เพราะบังเอิญอ่านเจอเสนอแจง
       และเคยได้ไปดูให้รู้ชัด                   จะไม่ขัดเมื่อเล่าเค้าแจ่มแจ้ง
เป็นซอกหินหลุมตื้นต่ำพื้นแปลง          เคยเป็นแหล่งก่อนเก่าเล่ากันมา
       ว่าทุกวันปากถ้ำเห็นค่ำเช้า             มีแกลบเข้ามากองกองจนหนา
เมื่อกวาดไปมาใหม่ได้ทุกครา               แปลกใจว่าแกลบมาหนาที่ใด
       ชายคนหนึ่งขึ้นตาลงานประจำ      ทุกวันนำกระบอกรองมารองใส่
ได้น้ำตาลแล้วเชียวไปเคี้ยวไฟ              หวานจับใจใครดื่มปลื้มอยู่นาน
       มาวันหนึ่งตลึงนั่งตรึงนิ่ง               เห็นหมู่หญิงกลุ่มใหญ่ใจซาบซ่าน
ร่างโสภาสวยหรูสูหาบคาน                  ออกจากฐานปากถ้ำนำผักปลา
       นำสิ่งหนึ่งซ่อนไว้ใกล้ปากถ้ำ        ก่อนจะค่ำกลับสู่ที่คูหา
นำสิ่งของซ่อนไว้เข้าไปนา                   หนุ่มนั่งอ้าปากค้างสร้างแปลกใจ
        รุ่งอรุณวันใหม่ไม่รอช้า                  ก่อนเวลาปีนตาลพาลสงสัย
นั่งยอดตาลสังเกตเหตุเป็นไป               ร่างวิไลกลุ่มเดิมเริ่มทยอย
       เหมือนดังเคยซ่อนของกองไว้ที่     จรรีหายไปมิใช่น้อย
จะไม่รอถึงเย็นเผ่นลงคอย                     ตรวจดูลอยซ่อนของลองค้นดู
       เห็นมีแต่ใบไม้ในที่ซ่อน                 เลยมือบอนยิบมาหนึ่งจึงวางอยู่
โคนต้นตาลรอรับกับโฉมตรู                 เพียงสักคู่กลับมาหนาตอนเย็น
       ทุกนางได้ใบไม้หายเข้าถ้ำ             น้ำตาพำคนเดียวเชียวไม่เห็น
กลับเข้าถ้ำไม่ได้ใจลำเค็ญ                    นี่มันเป็นเหตุใดไม่ได้เจอ
       หนุ่มขึ้นตาลลงมาหาหญิงสาว       ถามเรื่องราวว่าลับแลแม่เสนอ
นำใบไม้ทิ้งไว้มาให้เธอ                         ใจพรำเพ้อหญิงชายใจตรงกัน
       นางชักชวนฝ่ายชายไม่ชักช้า          เข้าคูหากลับเมืองดุจเรื่องฝัน
จึงได้เสียเป็นผัวเมียเชียสัมพันธ์            นางขอสัญญาข้อต่อสามี
       ห้ามพูดปดมดเท็จเสร็จทุกอย่าง     ผิดต้องจางห่างไกลไปจากนี้
ฝ่ายว่าชายรับคำจำเป็นปี                       จนถึงมีลูกน้อยคอยมารดา
       วันหนึ่งลูกร้องกระจองงอแง         เรียกหาแม่ไม่หยุดสุดปลอบหนา
เผลอโกหกโน้นแน่แม่เจ้ามา                 แม่ยายว่าอยู่ไหนไม่เห็นเลย
       ลูกเขยบอกปลอบใจลูกหายร้อง     เลยจึงต้องพูดปดสดเฉลย
จึงถูกขับจากเมืองเรื่องภิเปรย               ภรรยาเอ่ยแสนเศร้าเข้าหลังครัว
       ขุดขมิ้นให้สามีนี้เต็มห่อ                 ชายนั้นท้อหนักบ่าพาปวดหัว
จึงวางทิ้งเบากายสบายตัว                     ที่ชัวชัวนำไปได้หัวเดียว
       ถึงบ้านเก่าลูกเต้าเข้ามาหา             ไปไหนมาเป็นปีหรือหนีเที่ยว
เมียก็ถามเพื่อนบ้านรุมเป็นกลุ่มเชียว     ชายหน้าเซียวเล่าความตามเป็นจริง
       แล้วแก้ผ้าขาวม้าเช็ดหน้าเหงื่อ       ขมิ้นหรือหัวเดียวเชียวหล่นกลิ้ง
เป็นทองคำเหลืองอร่ามงามจริงจริง      ชายจึงวิ่งทิ้งไว้หายหมดเลย
       ถ้ำแกลบกับเมืองลับแลมีแน่ไหม   จะถามใครจนด้วยเกล้าเอาเฉลย
เป็นเรื่องเก่าโบราณท่านภิเปรย             นำมาเอ่ยเข้าหูสู่กันฟัง
        อำเภอเมืองเพชรของดีนั้นมีมาก     มีหลายหลากฝากชนคนอยู่หลัง
สถานที่ราชการสานพลัง                      หลายอย่างตั้งในเมืองอันเรืองรอง
       โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าสูง    คนป่วยมุ่งรักษาคราเศร้าหมอง
เมื่อถึงยามเจ็บป่วยช่วยประคอง            หมอสนองดูแลแม้คนจน
       สำนักพุทธวัฒนธรรมนำงานศาสน์          มิให้ขาดปฏิบัติให้ชัดผล
สนองงานศาสนามหาชน                      งานมากล้นมุ่งทำให้อำไพ
       ร้านค้ามากมายขายของฝาก           มีหลายหลากขนมหวานน้ำตาลใส
ผลไม้นั้นมากมีที่ถูกใจ                          ลองชิมได้อร่อยคอยทุกคน
       ทะเลดีมีที่หาดเจ้าสำราญ               งามสระคราญติดใจไปอีกหน
ลมทะเลหาดทรายใครได้ยล                 ฉ่ำกมลเย็นอุราพาชื่นบาน
       อำเภอเมืองวัดวาอยู่หนาแน่น         แดนต่อแดนติดกันนั้นเหมือนบ้าน
เพราะศรัทธาสาธุชนจนชื่นบาน           เมื่อก่อนกาลยกที่ให้สร้างได้เลย
       คนเพชรบุรีใจบุญฝังทุนไว้            จิตแจ่มใสไว้ชาติหน้ามาเฉลย
บารมีสร้างไว้ไม่ผ่านเลย                       คงได้เชยล่วงลับรับวิมาน
       สวรรค์รอสวยหรูผู้อุทิศ                  ได้รับสิทธิ์เพราะทุนบุญประสาน
จะรื่นรมย์ยาวไกลหลายกัปล์กาล         องค์ภูบาลสอนไว้ให้รู้จริง
       ขอย้อนกลับมาชมวัดอีกวัดหนึ่ง    มีชื่อถึงสองชื่อคือไม่นิ่ง
วัดพระนอนองค์ใหญ่ได้พักพิง             มีฝูงลิงวิ่งไล่ไต่หลังคา
       แต่ชื่อจริงนั้นไซร้พุทธไสยาสน์     งามวิราศพระพักตร์จักหรรษา
ใครกราบไหว้ได้มงคลผลบุญพา          สร้างอุราแจ่มใสได้ทำบุญ
       แสนสนเท่ห์หัวใจใครออกแบบ     เห็นแล้วแสบในทรวงช่วงน้ำหนุน
ทางลอดเข้าเมืองเรื่องเปลืองต้นทุน      เราและคุณมิวายอายผู้คน
       เขาขุดลงเป็นถ้ำให้น้ำท่วม             คงจะรวมวิชามาเป็นผล
วิศวกรคนเก่งเบ่งกมล                          ใครได้ยลบอกว่ามึนมึนลูกเดียว
       อำเภอเมืองทิ้งท้ายไว้แค่นี้              เดี๋ยวมีสีที่ปากฝากหน้าเขียว
เพราะว่างงเห็นทีไรอายเขาเชียว            ขอพาเที่ยววิทยาลัยได้วิชา
        แหล่งศึกษาชั้นสูงมุ่งถ่ายทอด        ถือเป็นยอดสถาบันอันล้ำค่า
ราชภัฏวิทยาลัยได้นำพา                        นักศึกษาร้อยพันนั่นวิไล
       แต่อาจารย์บางคนสนการเมือง       ไม่ประเทืองแบ่งข้างทางไม่ใส
ไม่เป็นกลางมีอคติผลิไปไกล                บางคนใช้สื่อออกอากาศอนาถจัง
       ใช้อัตตาด่าว่าพาเข้าม๊อบ                ไปเดินดอบปิดถนนจนบ้าคลั่ง
อันพวกมากพาไปใช้พลัง                      แล้วท่านยังเป็นอาจารย์สานใครใคร 
       ปัญญาชนตามก้นโจรลงโคลนตรม         สร้างสังคมแตกแยกแบกไม่ไหว
แล้วศิษย์ที่ติดตามงามอย่างไร               คงเป็นได้แม่ปูลงสู่คลอง
       ขอหยุดเพียงแค่นี้เดี๋ยวมีภัย             ไปจี้ไชโมหะคระสมอง
เอาถูกใจไร้ถูกต้องพร่องปรองดอง       มุ่งสนองกิเลสเหตุวุ่นวาย     
       ขอทิ้งไว้ชวนไปในบ้านแหลม       จะค้างแรมรับรองมีของขาย
อำเภอนี้สมบูรณ์เพิ่มพูนกาย                  ทานสบายแต่จ่ายหน่อยอร่อยคอ
       อาหารทะเลเร่หาหนาได้ทั่ว           เช้าและมัวมากมายไม่สึกหรอ
เหล่าแม่ค้าทั่วไปตั้งใจรอ                      มีเพียงพอซื้อหาปลาทะเล
       แหล่งดินโคลนไม่น้อยหอยแมงพู่  เกาะไม้อยู่เขาปักชักให้เขว
คิดว่าเป็นที่สบายได้ฮาเฮ                      ท้ายถูกเทลงกระทะละชีวี
       ทำปาณาบาปหนอขอหยุดก่อน      พาท่านจรเข้าวัดเพื่อขัดสี
เพราะเป็นแหล่งทำบุญคุณมากมี          วัดที่ดีเคร่งครัดปฏิบัติธรรม
       จะขอยกมาหนึ่งซึ่งไกลใกล้           ไม่ว่าใครเอ่ยมาว่าคมขำ
เป็นวัดใหญ่เจริญเกินน้ำคำ                   สวยเลิศล้ำโบสถ์กุฎีศรีเรืองรอง
       นามว่าวัดเขาตะเครามีเขาอยู่          ทุกเพศผู้หญิงชายใจสนอง
ไปกราบไหว้บูชาพาสมปอง                 หลวงพ่อทองศักดิ์สิทธิ์จิตเมตตา
       อุปถัมภ์วัดเขามาเวลานาน             หลายสมภารศักดิ์ใหญ่ใสคุณค่า
เป็นเจ้าคณะอำเภอเสนอมา                   มิถุนาที่สิบห้าแปดแผดก้าวไกล
       บ้านแหลมมีนาเกลือเนื้อที่กว้าง     ขาวสะล่างเมื่อเป็นเกลือเนื้อสดใส
สร้างอาชีพล่ำรวยสวยวิไล                    ใครต่อใครอยากมาอยู่เป็นคู่ชม
        แม้จะมีผิวคล้ำหน้าขำคม               น่าภิรมย์หญิงชายอยากได้สม
ลูกน้ำเค็มชายทะเลเท่ห์นิยม                  ในสังคมสรรเสริญเกินบรรยาย
       จะชมวิวทิวแถวบางแก้วมา           และมุ่งหน้าหาดเจ้าทั้งเช้าสาย
แหลมผักเบี้ยแหล่งศึกษาพาวิไล           ใครต่อใครมาครั้งยังตราตรึง
       เศรษฐกิจรุ่งเรืองเมืองบ้านแหลม   ที่พักแรมห้าดาวหนุ่มสาวทึ่ง
ใครใจจืดมาชิมเกลือให้เนื้อตึง              เค็มสุดซึ้งจนลิ้นชาหาน้ำกลืน                      
       เรียบถนนหาดเจ้าเข้าท่ายาง           ระยะทางไม่ไกลได้ฟังคลื่น
บรรยากาศสวยหรูสู่ค่ำคืน                     เห็นดาษดื่นแสงไฟในทะเล
       แล้วเลี้ยวเสนออำเภอท่ายาง           สองข้างทางตึกรามงามเท่ห์
ทั้งเลือกสวนไร่นามาปนเปล                พ่อค้าเร่ก็มากยากบรรยาย                 
       อำเภอที่สามท่ายางไม่ห่างนัก         มีพืชผักไร่สวนล้วนค้าขาย
เป็นอาชีพสุจริตติดใจกาย                     หญิงและชายขยันหมั่นทำกิน
       มีตลาดอันรุ่งเรืองอันเลิศหรู           เชื้อจีนอยู่ค้าขายทั้งหลายสิ้น
ส่วนคนไทยทำไร่นาเป็นอาจิณ             ผ้าขาดวิ่นก็ยังใส่ไปไร่นา
       ที่ท่องเที่ยวของดีมีหลายแห่ง         อันเป็นแหล่งรื่นรมย์สมใจหนา
หาดปึกเตียนทรายขาวอันพราวตา        ใครได้มาติดใจไปอีกนาน
       วัดสำคัญสวยหรูมีอยู่มาก              ไม่ลำบากไปเยี่ยมชมสมสถาน
รอรับสาธุชนผลบุญทาน                       นมัสการศึกษาธรรมให้อำไพ
       เจ้าคณะจังหวัดวัดหนองจอก        ตะวันออกท่ายางไม่ห่างไซร้
เจ้าอาวาสเป็นเจ้าคุณหุ่นวิไล                อัชฌาสัยใจดีมีสัมพันธ์
       วัดสหธรรมิการามงามไม่น้อย       คนทยอยกราบไหว้ใจสุขสันต์
เป็นเจ้าคุณเกจิชัดปัจจุบัน                     อยู่ในขั้นชั้นนำธรรมเรืองรอง
       วัดเขื่อนเพชรหลวงพ่อจ่างสร้างอาคม      ใครหกล้มขาหักจักสนอง
ท่านประสานเหมือนเดิมเพิ่มใจปอง      หลังจากร้องไม่นานสำราญใจ
       วัดบรรพตาวาสเก่าเขากระจิว        ใจสูงลี่เมตตาอุราใส
หลวงพ่อทองนามเดิมเสริมวิไล            ท่านจากไปนึกถึงคุณยังอุ่นทรวง
        ย้อนเข้าป่ากันอีกหน่อยอย่าถอยกลับ        ไม่ไกลลับมากเกินเพลินบางช่วง
ชมโครงการสำราญใจใครทั้งปวง        องค์ในหลวงปราชญ์แผ่นดินถิ่นแหลมทอง
       คือโครงการช่างหัวมันอันล้ำเลิศ    ต่างทูนเทิดพระปรีชาข้าสนอง
เป็นแนวทางของปวงราษฎร์มิขาดปอง           ต่างแซ่ซ้องบูชาพระบารมี                  
       อำเภอท่ายางทางผ่านการล่องใต้    ขอหยุดไว้ไม่เพลิดเพลินเกินกว่านี้
อีกมากมายหลายแห่งแหล่งของดี         จรลีสู่ชะอำนำหน้าเลย
       อำเภอที่สี่ชะอำนำมาแจง               มีหลายแห่งสำคัญสรรเฉลย
พระราชวังมีหนึ่งจึงภิเปรย                    ชื่อคุ้นเคยมฤคทายวัน
       ที่พำนักพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว    ทรงพันพัวมาพักใช่นักฝัน
เห็นสถานเหมาะสมอารมณ์ครัน           ที่พักอันสบายชายทะเล
       นี้เป็นวังที่สามนามเพชรบุรี           วงค์จักรีมาประทับนับว่าเก๋
เป็นพระราชวังฤดูร้อนผ่อนใจเซ           รูปทรงเท่ห์สถาปัตย์ชัดที่เห็น
       ทรงสร้างไทยผสมรับกับยุโรป      ทะเลโอบพบได้ไม่ยากเข็ญ
เป็นอาคารไม้ใต้ถุนโปร่งโล่งเย็น          ข่มลำเค็ญรับพระพายไม่ขาดช่วง
       ใช้ไม้สักทองทั้งหลังสร้างวิจิตร    พระสถิตประทับใจดุจในสรวง
แสนรื่นรมย์เมื่อตื่นชื่นในทรวง             สิ่งทั้งปวงทิ้งไว้ในนิทรา
       มุงด้วยกระเบื้องสีแดงแสงแวววับ           ที่ประทับสามองค์ทรงสร้างหนา
พระที่นั่งองค์หนึ่งซึ่งตรึงตรา               มีชื่อว่าที่นั่งสมุทรพิมาน
       องค์ที่สองที่นั่งพิศาลสาคร            สโมสรเสวกามาตย์สถาน
ทั้งสามองค์พระองค์ทรงสำราญ           เริ่มสร้างสานนี้สองสี่หกหก
       สองสี่หกเจ็ดสำเร็จเสร็จประสงค์  พระจึงทรงชื่อเก่าลำเนารก
สัตว์ประเภทเนื้อทรายควายลูกดก        มาเวียนวกดื่มน้ำลำห้วยทราย
       มฤคแปลว่าสัตว์ป่ามาอาศัย           จึงทรงใช้มฤคทายวันอันเฉิดฉาย
พระราชนิเวศน์แห่งนี้มีมากมาย            คนหลากหลายเที่ยวชมสมอุรา
       มีห้องบรรทมห้องแต่งพระองค์      และห้องทรงอักษรก่อนอุษา
ห้องเสวยพระกระยาหารโอชา              ห้องภูษาห้องสรงทรงประสาน
       และมีห้องพักอยู่หมู่บริพาร            พระสำราญรื่นรมย์สมพระทัย
       รอบบริเวณพระราชวัง                   ประดุจดังนันทวันน่าฝันใฝ่
ดาวดึงเมืองฟ้าสุลาลัย                           ของทรงชัยอินทาน่าชื่นชม
       สนามหญ้าเขียวขจีมีน้ำพุ               เที่ยวให้จุชื่นใจได้สุขสม
ริมชายหาดเย็นสบายคลายอารมณ์        หรือนั่งร่มพฤกษาพาชื่นใจ               
       ชะอำมีจุดเด่นเป็นสักขี                  ทุกถิ่นที่มาเที่ยวชมสมสดใส
มีหาดทรายแนวยาวขาววิไล                 ใกล้และไกลได้เห็นเป็นบุญตา
       ทั้งที่พักและอาหารหวานและคาว จะพักยาวหรือสั้นนั้นสุขหนา
มีมากมายหลายเรื่องเปลืองเวลา            เชิญท่านมาชมวัดปฏิบัติธรรม
       วัดเนรัญชรารามงามไม่น้อย           คนทยอยมาพักจักคมขำ
มีชายหาดริมทะเลเท่ห์ประจำ               แล้วเปลี่ยวนำที่ใหม่ได้เที่ยวชม
       ยังมีมหามกุฏวิทยาลัย                    ตามวิสัยศึกษาพาให้สม
หญิงหรือชายได้เรียนเพียรอบรม           เพราะสังคมถวิลปริญญา
       พระภิกษุสามเณรเห็นมากมี           มาเรียนที่อาคารการศึกษา
ตรีโทเอกมากมายได้นำพา                    ส่งเสริมค่าของคนพ้นหลงตาม
       หาดชะอำลือรั้นการท่องเที่ยว        และของเคี้ยวจากทะเลเล่ห์มาถาม
ทั้งกุ้งปลาปูหอยคอยหล่องาม               จะหนึ่งชามสองชามตามแต่ใจ
       และโครงการราชดำริสิมากล้น      ได้ส่งผลคนจนพ้นแสบไส้
ทั้งห้วยทรายหุบกะพงคงวิไล               พระทรงชัยวิจัยได้ถูกทาง
       อันของดีชะอำนำแค่นี้                    จรลีไปแก่งแหล่งไกลห่าง
เพราะเชื่อมต่อกับพม่าป่าหนาบาง        อยากเจอช้างห้วยสัตว์ใหญ่ไม่ไกลเกิน
       ไปครั้งใดพบได้ในข้างทาง            มีรูปร่างใหญ่น้อยทยอยเหิน
ไม่ทำร้ายผู้ใดได้แต่เดิน                         ถ้าบังเอิญใครยั่วตัวระวัง
       เขาพะเนินทุ่งสุดเท่ห์ทะเลหมอก   ทุกคนบอกว่าสวยช่วยปลูกฝัง
หาโอกาสไปชมภิรมย์จัง                       ไม่ปิดบังต้อนรับครับทุกคน
       ย้อนกลับมาชมน้ำใสอยู่ในเขื่อน    ปลากลาดเกลื่อนแหวกว่ายไปสับสน
คนใช้เบ็ดเกี่ยวเหยื่อมาเพื่อตน               ปลาหลงกนเข้าหม้อรอตั้งเตา
        เขื่อนแก่งกระจานชาวบ้านขานเขาเจ้า     มีลำเนากว้างใหญ่ในป่าเขา
พระดำริของพระองค์ทรงบรรเทา         เพื่อหมู่เหล่านิกรผ่อนยากจน
       จึงเป็นแหล่งต้นน้
ผู้แต่ง :
พระครูอุดมธรรมปโชติ
ที่อยู่ :
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
450
ปรับปรุงล่าสุด :
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:02:04
ข้อมูลเมื่อ :
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:01:42