วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
317 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
11 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
339 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
220 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
264 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
188 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-01-2563
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 27-12-2562
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 14-12-2562
จ. พิษณุโลก
วันที่ 18-10-2562
จ. ขอนแก่น
วันที่ 27-09-2562
จ. ราชบุรี
วันที่ 25-09-2562
จ. อุทัยธานี
วันที่ 29-08-2562
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27-07-2562
จ. สมุทรสงคราม
วันที่ 10-07-2562
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2562
ด้วยทางวัดห้วยตะแกละ ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา และเป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป แต่ยังขาดปัจจัยที่จะนำมาดำเนินการ จึงขอบอกบุญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จต่อไป
ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงานมหากฐิน
ณ  วัดห้วยตะแกละ
ตำบลท่าแลง    อำเภอท่ายาง    จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยทางวัดห้วยตะแกละ ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา
และเป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป  แต่ยังขาดปัจจัยที่จะนำมาดำเนินการ
จึงขอบอกบุญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้
เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จต่อไป
 
กำหนดการถวายผ้ากฐิน
   วันเสาร์  ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๐๙ น. จัดตั้งองค์กฐิน ณ วัดห้วยตะแกละ  ต.ท่าแลง  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
เวลา ๐๙.๓๙ น. แห่องค์กฐิน
เวลา ๑๐.๐๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๙ น. เชิญรับฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๓.๓๙ น. ถวายองค์กฐิน (เป็นอันเสร็จพิธี)
 
คุณพ่อวิศิษฐ์   พงศ์นภา  คุณแม่ศิริรัตน์    พงศ์นภา
พร้อมครอบครัวลูก ๆ ญาติพี่น้องทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
 
เจ้าภาพ  ขอเรียนเชิญญาติมิตร  และท่านที่เคารพนับถือ
มาร่วมอนุโมทนารับผลบุญกุศลในงานครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
ที่อยู่ :
ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
19098
ปรับปรุงล่าสุด :
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:00:31
ข้อมูลเมื่อ :
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:00:31